RealitySisi Vaše rodinná realitní kancelář
působící ve Středočeském, Královehradeckém a Moravskoslezkém kraji

Užitečné odkazy

Doklady potřebné k prodeji či pronájmu nemovitosti

  • nabývací titul (listina) - tj. kupní smlouva, darovací smlouva, dědické/kolaudační rozhodnutí, atd.
  • výpis z katastru nemovitostí (aktuální)
  • snímek z katastrální mapy (kopie)
  • u právnických osob výpis z obchodního rejstříku
  • znalecký posudek neboli vyhláškový odhad
  • plná moc, je-li vlastníkem jiná osoba než jednající
© 2013 Michal Pavel - všechna práva vyhrazena